Arlequins (6 a 8 anys)

Els Arlequins són els actors peques de La Caserna. Nens i nenes de 6 a 8 anys.  
És un grup reduït, amb un màxim de 8 alumnes. (en situació covid el màxim és de 6 alumnes)

Ens trobem els dilluns a les 6 de la tarda, i durant una intensa hora treballem la creació, improvisació, expressió corporal i aprenem a parlar cap al públic... Amb aquest grup s'inicia el treball de memorització. I ens disfracem molt... moltíssim!!