Normativa Covid-19

ESPECIFICACIONS PER AL CURS 2021/21

Aquestes especificacions s'adaptaran a la normativa vigent (tant en cas de més restricció, com en el cas de relaxar mesures)

Segons les noves normatives esdevingudes de la situació excepcional per la Covid-19, el funcionament de les classes regulars de teatre a La Caserna es veuran afectades.

Abans i després d’entrar a classe
·         Ús de la mascareta al vestíbul de l’escola.
·         Presa de la temperatura abans de la classe.
·         Neteja de les mans amb gel desinfectant o aigua i sabó.
·         Neteja dels materials utilitzats a les classes.
·         Airejat de l’aula abans i després de les classes

Durant les classes
·         Màxim alumnes per grup marcats segons normativa (grups estables).
.         Ús de la mascareta durant les classes (mascaretes semitransparents homologades)
·         Rentat de mans durant la classe sempre que sigui necessari.

A més a més...
·         Realització de les activitats programades al llarg del curs dins o fora de l’escola, sempre que aquestes es pugui fer amb seguretat.
·         Per activitats més nombroses o amb públic, ens traslladarem a espais més amplis.
·         En cas de tancament dels espais per confinament, les classes seguiran realitzant-se de forma virtual.

L’escola de teatre seguirà fidel als seus objectius on el teatre no té límits ni limitacions. La Caserna es caracteritza pel treball en equip, amb grups reduïts per tal de treballar al màxim les capacitats de cada alumne. Som una petita gran família.